fbpx

Adatvédelem

Adatkezelési szabályzat

A

Miért van erre szükség?

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alapja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete.
A Sakkmatyi Képességfejlesztő és Tehetségkutató Sakkiskola (Sakkmatyi bt. 2519 Piliscsév, Temető u. 22.) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A

1. Kinek adod meg az adataidat?

1.1 A Sakkmatyi Képességfejlesztő és Tehetségkutató Sakkiskola tulajdonosa és a www.sakkmatyi.hu weboldal üzemeltetője a Sakkmatyi bt:
Sakkmatyi bt
Székhely: 2519 Piliscsév, Temető u. 22.;
Adószám: 25014804-1-11
Cégjegyzékszám: 11-06-010956
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-139583/2018
e-mail: info@sakkovi.hu telefon: 20/544-7776 )
Adatvédelmi felelős a Sakkmatyi bt. mindenkori ügyvezetője.
1.2 Az adatok kezelését online megrendelések esetén  – Üzemeltető: Bohemiasoft s.r.o. – Cím: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice – Cégjegyzékszám: 28090403  Adószám: CZ28090403 – Telefonszám: +420 776 766 412 – Skype: eshop-gyorsan – E-mail cím: info@eshop-gyorsan.hu
1.3 Valamint megrendelések és hírlevéllistánk kezelője a „listamester.hu” Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban „Adatkezelő”) Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. Cégjegyzékszám: 13-06-065996 Nyilvántartó bíróság: Fővárosi törvényszék Bejegyzés kelte: 2001 11. 07. Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 Adószám: 21158218-2-13 Elérhetőség: info@bithuszarok.hu Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kása-Richlach Mónika Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@merosus.hu Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 222 9856
Az adataidat nem adjuk ki másnak. Sem más cégnek, hogy megkeressenek, sem akkor, ha csupán magánügyben érdeklődik valaki nálunk.

A

2. Miért kérjük el az adataidat?

2. A Sakkmatyi bt, mint adatkezelő célja (a továbbiakban, mint adatkezelő), hogy tevékenysége során ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme érdekében körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen. Az adatkezelő vállalja, hogy weboldalának üzemeltetésével és szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak. Az adatkezelő a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje a szükséges szintet.

2.1 Mit is jelent ez?
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általad megadott, vagy weboldalunk böngészése közben a tudomásunkra jutott adatokat rajtunk kívül más ne ismerhesse meg, valamint, hogy egyszerűen tudd kérni az általunk tárolt adatok törlését.

2.2 A Sakkmatyi bt adatkezelése során személyes adatot: Csak megfelelő előzetes tájékoztatással és belegyezéssel, csak és kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, ill. amennyiben kell, úgy más jogszabályban meghatározott ideig, csak a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében tárol. Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül az Sakkmatyi bt nem szolgáltat ki harmadik félnek. Csak abban az esetben kerül a megadott adat továbbításra bármelyik együttműködő harmadik fél számára, ha az adatok tulajdonosa ezt kifejezetten kérte, ehhez hozzájárulását adta.

 

A

3. Meddig tároljuk az adataidat?

3. A Sakkmatyi bt., mint adatkezelő, a weboldalakon az önkéntesen megadott személyes adatokat, azok céljától függően, meghatározott ideig tárolja.

3.1. Hírlevél adatbázis Amennyiben e-mailben, vagy honlapunkon vagy egy promóciós rendezvényünkön feliratkoztál hírlevelünkre, vagy emailben hozzájárultál, úgy a Sakkmatyi bt a hírlevél-adatbázisában csak és kizárólag az általad megadott adatokat – többek között: név, e-mailcím, családjába tartozó gyermekek születés éve –, tárolja és kezeli, csak és kizárólag abból a célból, hogy a későbbiekben ajánlatokat, gyereksakkal kapcsolatos híreket küldhessen Neked. Harmadik félnek ezeket az adatokat semmilyen körülmények között nem szolgáltatjuk ki. Hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz, amennyiben a későbbiekben nem szeretnéd azokat kapni. Ezt megteheted vagy a hírlevélben található linkkel, vagy az info@sakkmatyi.hu e-mail címre küldött kéréssel. Ebben az esetben minden, a hírlevél-adatbázishoz kapott adatot, a kérést követően 72 órán belül törlünk. 

3.2. Megrendelések esetén Email útján, vagy a honlapon található űrlapokon küldött mindennemű adatot csak és kizárólag az adott ajánlatkérés vonatkozásában használjuk fel. Amennyiben az ajánlatkérésből nem születik megrendelés az ajánlat lejáratáig, úgy adataidat töröljük adatbázisunkból. 3.3. Tanulóink adatkezelése Tanfolyamainkra beiratkozott tanulóink mindennemű adatait – akár személyesen, akár online úton vesz részt a tanfolyamon – csak és kizárólag az adott tanfolyammal kapcsolatban, valamint a tanulóink fejlődése érdekében szolgáló programajánlatokról szóló értesítések kiküldése érdekében használjuk fel. Amennyiben tanulónk jelzi a tanfolyamból való kilépését, vagy a tanfolyam véget ér és a tanuló nem kéri kifejezetten az adatai megőrzését későbbi tájékoztatás céljából, úgy az adatokat töröljük adatbázisunkból.

A

4. Cookie-k

4.1. Weboldalunk cookie-kat alkalmazhat. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngésződ fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretnéd, hogy a Sakkmatyi bt által üzemeltetett weboldal cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktiváld azok fogadását a Web-böngésződben. További információkat találsz erről saját böngésződ súgójában. A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.

A

5. Információadás a tárolt adatokról

 5.1 Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataid helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Kérésedre az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatait. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez, az adatkezelés céljára való tekintettel, az érintett jogos érdekét nem sérti. Az adatok módosítását és törlését az info@sakkmatyi.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartásossal elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót.

A

6. Jogorvoslat

6. Jogorvoslati igényével illetve panasz bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

A

++ Egy kicsit világosabban is:

Miért van szükségünk az adataidra?
Adataid megadására azért van szükség, hogy megrendeléseddel vagy tanfolyam jelentkezéseddel kapcsolatos információkat, a megrendelt- és az ajándék online anyagokat el tudjuk számorda küldeni, valamint a befizetésedről a számlát ki tudjuk állítani. Ezeket az adatokat egészen addig tároljuk az adataidat, amíg az adásvétellel vagy tanfolyammal kapcsolatos kapcsolattartás szükséges. Ezután töröljük adataidat. Vagy adataid törlését emailen vagy telefonon korábban is kérheted.
Ha kifejezetten hírlevelünkre iratkozol fel, vagy a megrendelő űrlapon hozzájárulsz a reklámanyagok küldéséhez, úgy felkerülsz hírlevél-listánkra.
Hírleveleinkről később egyetlen kattintással leiratkozhatsz. A leiratkozó linket minden kiküldött hírlevelünk alján megtalálod. Ez esetben nem törlünk minden tárolt adatot, csak beszüntetjük az adott hírlevél – vagy kérésed esetén mindennemű hírlevél – küldését.
Nem találsz leiratkozási linket a személyesen neked fogalmazott levelek alján, pl. ha egy rendeléssel kapcsolatban személyesen egyeztetünk, vagy épp a számlát küldjük ki a számodra.

Fogunk neked reklám- és hírleveleket küldeni?
Amennyiben ehhez hozzájárultál, úgy Igen! Ezért kérjük el az e-mail címedet. Ezek a reklám- és hírlevelek azonban sosem fognak akciós húsról szólni, sem leértékelt márkás televízióról, és még lízingelhető autóról sem. Minden alkalommal kisgyerekek sakkoktatásával lesz kapcsolatban! 🙂

Hogyan kezeljük adataidat?
Tároljuk őket egy online adatbázisban a listamester.hu tárhelyén, ami jelszóval védett és rajtunk kívül más nem fér hozzá. Ezen az adatbázison keresztül tudunk neked hírleveleket küldeni. Valamint ugyanezeket az információkat saját számítógépünkön egy excel táblázatban tároljuk. Ha telefonon keresztül vesszük fel veled a kapcsolatot, hogy egy megrendeléseddel kapcsolatban egyeztetni tudjunk akkor kikeressük adataidat az adatbázisból, és ha adtál meg telefonszámot, felhívunk.
Ha kéred adataid törlését e-mailen, telefonon vagy postai levélben, akkor az adatokat mind a két helyről teljes egészében töröljük, mint ha ott sem lettél volna.
Ha leiratkozol a hírlevélről, az adataid nem kerülnek automatikus törlésre, csak a levélküldést állítjuk le.
Ha valaki érdeklődik az adataid iránt, személyesen Téged említve, vagy csupán gyűjteményt kér tőlünk pl. kisgyerekes szülőkről, akkor jól megmondjuk neki a véleményünket, és NEM adjuk meg sem a Te adataidat, sem másokét! 🙂 

Köszönjük bizalmadat! 🙂